Authors – Аистова Е. В.

Аистова Е. В.

Name in english: E. V. Aistova


Address: Россия, Амурская обл., г. Благовещенск

Affiliations: Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН

Botanicheskii zhurnal - Authors - Аистова Е. В.

View
Add
Copy
Edit
Delete
No results