Authors – Патова Е. Н.

Патова Е. Н.

Name in english: E. N. Patova


Address: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар

Affiliations: Институт биологии Коми НЦ УрО РАН

Botanicheskii zhurnal - Authors - Патова Е. Н.

View
Add
Copy
Edit
Delete
No results