Authors – Семихатова О. А.

Семихатова О. А.

Name in english: Semichatova O. A.


Address: Россия, г. Санкт-Петербург

Affiliations: Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН

Botanicheskii zhurnal - Authors - Семихатова О. А.

View
Add
Copy
Edit
Delete
No results