Authors – Нешатаева В. Ю. (Нешатаева Валентина Юрьевна)

Нешатаева В. Ю. (Нешатаева Валентина Юрьевна)

Name in english: V. Yu. Neshataeva


Address: Россия, г. Санкт-Петербург

Affiliations: Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН

Botanicheskii zhurnal - Authors - Нешатаева В. Ю. (Нешатаева Валентина Юрьевна)

View
Add
Copy
Edit
Delete
No results