Authors – Торшилова А. А.

Торшилова А. А.

Name in english: Torshilova A. A.


Address: Россия, г. Санкт-Петербург

Affiliations: Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Botanicheskii zhurnal - Authors - Торшилова А. А.

View
Add
Copy
Edit
Delete
No results