Authors – Попов Е. С.

Попов Е. С.

Name in english: Popov E. S.


Address: Россия, г. Санкт-Петербург

Affiliations: Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Botanicheskii zhurnal - Authors - Попов Е. С.

View
Add
Copy
Edit
Delete
No results